จับตามองโครงการใหม่ของ WWF - ประเทศไทย! | WWF

จับตามองโครงการใหม่ของ WWF - ประเทศไทย!Posted on 09 February 2017
IKI Project
© WWF-Thailand
จากเสียงตอบรับที่ดีจากหลายภาคส่วนในงานเปิดตัวโครงการใหม่ WWF - ประเทศไทย มีแผนจะดำเนินการ เร็วๆ นี้

สานต่อจากปลายปีที่แล้ว ที่ WWF - ประเทศไทย จัดงานเสวนาเรื่องแผนดำเนินโครงการพัฒนาการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลา 3 ปี ด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน (IKI) มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภคแก้ไขปัญหาปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากภาคการเกษตรและป่าไม้ในประเทศ ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกจากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะทั้ง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนา ถือเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจ ประเมินได้ว่าหลายภาคส่วนในประเทศไทยกำลังมุ่งหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2560 นี้ โครงการพัฒนาการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน หรือ SCP กำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนงาน โดยคาดว่าจะเริ่มลงมือดำเนินการตามแผนงาน หลังจากที่สรุปข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ ภายในต้นปีนี้
IKI Project
© WWF-Thailand Enlarge
IKI Project
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน