ครั้งแรกสำหรับคู่มือการฝึกอบรบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับ “วีรบุรุษ” ผู้ดูแลผืนป่า | WWF

ครั้งแรกสำหรับคู่มือการฝึกอบรบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับ “วีรบุรุษ” ผู้ดูแลผืนป่าPosted on 10 February 2017
Rangers rescuing illegally caught porcupine, Eastern Plains Landscape, Cambodia
© Rohit Singh / WWF-Cambodia
10 กุมภาพันธ์ 2560 – คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้พิทักษ์ป่าฉบับสมบูรณ์ อีกหนึ่งยุทธศาสตร์การต่อสู้กับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า เนื้อหาในเล่มเป็นการปฏิวัติแนวทางการฝึกแบบใหม่ที่จะช่วยรักษาชีวิตของสัตว์ป่าและผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้พิทักษ์ป่าที่ต้องจบชีวิตลงขณะปฏิบัติงานมากกว่า 1,000 คน 80% ของผู้เสียชีวิตถูกสังหารโดยกองกำลังติดอาวุธที่เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ จากโศกนาฏกรรมการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั่วโลกยิ่งเน้นให้เห็นว่า ควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ดีให้กับผู้พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่
 
เนื้อหาภายในเล่มได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์มานานกว่า 10 ปี รวมถึงผนวกเอาประสบการณ์และองค์ความรู้จากเหล่าผู้พิทักษ์ป่าทั่วโลกมารวบรวมไว้ คู่มือการฝึกอบรมฉบับนี้นับเป็นฉบับแรกในชุดการฝึกอบรมผู้พิทักษ์ป่าที่จะเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ผ่านทาง สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation – IRF) คณะทำงานกลุ่ม Global Tiger Forum (GTF) มูลนิธิ Thin Green Line Foundation มูลนิธิ PAMS Foundation และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
 
Sean Willmore ประธานสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การค้าสัตว์ป่าและสินค้าจากป่าที่ผิดกฎหมาย เป็นสาเหตุที่สำคัญของการลดลงของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากทั่วโลก เช่น การลักลอบซื้อขายช้าง แรด ตัวนิ่ม และเสือโคร่ง การฝึกอบรมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่อุทยานและเหล่าผู้พิทักษ์ป่า
 
จากข้อมูลพบว่า การลักลอบค้าสัตว์ป่าจัดอยู่ในอับดับที่ 4 ของการกระทำที่ผิดกฎหมายที่มีมูลค่าสูงสุด คาดการณ์กันว่า มีเงินหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจนี้จำนวนมากกว่า 19 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ สัตว์ป่าที่ตกเป็นเหยื่อการล่ามากที่สุด คือ ช้าง แรด และเสือโคร่ง ซึ่งผู้ล่าจะใช้วิธีการที่โหดร้ายและทารุณอย่างมากในการจับสัตว์แต่ละชนิด ความล้มเหลวในการหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการสูญเสียชีวิตผู้พิทักษ์ป่ามาจากข้อจำกัดด้านการฝึกอบรม หรือแม้แต่การขาดหลักประกันความปลอดภัย โดยพบว่า ผู้พิทักษ์ป่าหลายคนไม่มีแม้แต่ประกันชีวิต ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ก็จะส่งกระทบต่อครอบครัวผู้พิทักษ์ป่า
 
ดร. Rajesh Gopal เลขาธิการของคณะทำงาน Global Tiger Forum กล่าวว่า “ความเป็นจริงที่เหล่าผู้พิทักษ์ป่าต้องเผชิญในทุกๆ วันของการทำงาน คือ การถูกคุกคาม หรือเกิดการสูญเสีย บ่อยครั้งที่สาเหตุของการปฏิบัติงานที่ล้มเหลว เกิดจากความไม่พร้อมด้านการฝึก การขาดเงินทุนสนับสนุน และการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราปรารถนาจะปกป้องชีวิตสัตว์ป่า ก็ควรต้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้องด้วย
 
ในปีที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้พิทักษ์ป่า ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้พิทักษ์ป่าต้องเสี่ยงชีวิตขณะปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอุปกรณ์และหลักสูตรฝึกอบรมที่ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ
 
Wayne Lotter จากมูลนิธิ PAMS Foundation กล่าวว่า “เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พิทักษ์ป่าจะได้รับการฝึกอบรมด้านทักษะพื้นฐานและการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ผู้พิทักษ์ป่าได้รับการฝึกที่ถูกต้องอย่างที่ควรได้รับ”
 
ทั้งนี้ การฝึกอบรมพื้นฐานให้กับผู้พิทักษ์ป่าถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานทุกวัน โดยบทบาทของผู้พิทักษ์ป่ามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ในทวีปแอฟริกา มีช้างถูกฆ่าตายประมาณ 20,000 ตัวต่อปี โดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเซลูส (Selous Game Reserve) ในประเทศแทนซาเนีย มีช้างจำนวนกว่า 90% เป็นเหยื่อของการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย จนอาจทำให้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเซลูสพ้นจากสถานภาพการเป็นพื้นที่มรดกโลกไปในที่สุด ขณะที่ในทวีปเอเชียพบว่า ผู้พิทักษ์ป่าจำนวนมากกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อเพิ่มจำนวนเสือโคร่งให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นสองเท่าให้สำเร็จภายในปี 2565 ทั้งนี้ การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายถือเป็นภัยคุกคามที่เร่งด่วนที่สุดต่อเผ่าพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด
 
สามารถดาวน์โหลด คู่มือการอบรมผู้พิทักษ์ป่าได้ที่
http://awsassets.panda.org/downloads/anti_poaching_in___around_protected_areas___training_guidelines_for_field_rangers.pdf
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือการฝึกอบรมผู้พิทักษ์ป่า
คู่มือการฝึกอบรมผู้พิทักษ์ป่า เป็นคู่มือเล่มแรกในหนังสือชุดคู่มืออบรมผู้พิทักษ์ป่า มีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมผู้พิทักษ์ป่า โดยเนื้อหาด้านในได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation - IRF) คณะทำงานกลุ่ม Global Tiger Forum มูลนิธิ PAMS Foundation องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) มูลนิธิ The Thin Green Line Foundation กลุ่ม United For Rangers (UFR) สถาบันเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกาใต้  (Southern AfricanWildlife Collegeมูลนิธิเพื่อปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่านานาชาติ (International Anti-Poaching Foundation – IAPF) องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation Internationalเครือข่ายการอนุรักษ์สวนแอฟริกา (African Parks Networkองค์กรTRAFFIC มูลนิธิสัตว์ตระกูลเสือ (Pantheraองค์กร Wildlife Trust of India (WTI) และองค์กร Global Wildlife Conservation (GWC)
 
เนื้อหาด้านในครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์การทำงานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คู่มือยังช่วยเรื่องการออกแบบหลักสูตรการจัดอบรมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ ภาครัฐบาล และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การลาดตระเวน การทำงานเป็นทีม การอนุรักษ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกระบวนการทางศาล
* ที่มาของข้อมูลจากมูลนิธิ Thin Green Line Foundation
 
มูลนิธิ PAMS เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากการเป็นผู้ริเริ่มการทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่า และนำเสนอยุทธศาสตร์การทำงานที่สร้างสรรค์ มูลนิธิ PAMS ให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าใน 4 ประเทศในทวีปแอฟริกา และมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า ในทุกพื้นที่ที่มูลนิธิ PAMS ได้เข้าไปดำเนินงาน มีแผนการทำงานที่สามารถวัดผลได้  และสามารถลดการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สาธิตา สุทธิบงกช
Conservation and Marketing Communication Manager, WWF – ประเทศไทย
อีเมล: sSuttibongkot@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext. 607, (+66) 92 659 5642
 
ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
Conservation Communications Officer, WWF – ประเทศไทย
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext 322, (+66) 83 816 0006
 
เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ  พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

หากต้องการรับข่าวสารและสื่อสารสนเทศล่าสุด คลิก www.wwf.or.th
Rangers rescuing illegally caught porcupine, Eastern Plains Landscape, Cambodia
© Rohit Singh / WWF-Cambodia Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน