WWF - งานวันมหาสมุทรโลก - จากทะเลสู่จาน เราจะรักษามหาสมุทรได้อย่างไร | WWF

WWF - งานวันมหาสมุทรโลก - จากทะเลสู่จาน เราจะรักษามหาสมุทรได้อย่างไรPosted on 14 June 2017
ภาพแถลงข่าว
© WWF-Thailand
8 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร  - องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดงานวันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน หรือ World Ocean Day ภายใต้หัวข้อ “จากทะเลสู่จาน – บริโภคอย่างรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนของทะเล” ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงแบบยั่งยืน พร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนชาวประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารทะเล และเจ้าของร้านอาหารที่เลือกสรรวัตถุดิบจากการประมงแบบยั่งยืน เพื่อสะท้อนบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปาทานของการประมงแบบยั่งยืน ให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

นพรัตน์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดยั่งยืน ประจำ WWF ประเทศไทย กล่าวถึง เป้าหมายการทำงานของ WWF ว่า “WWF ประเทศไทย รับบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการผลิตและการบริโภคของประเทศไทยให้มุ่งสู่ความยั่งยืน จากการศึกษารวบรวมข้อมูลของ   WWF เราพบว่า ปริมาณสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่ถูกจับเป็นอาหารทั่วโลกในเวลานี้ อยู่ในระดับ “ถึงขีดจำกัด” และ “เกินขีดจำกัด” แล้ว จากการรายงานขององค์การอาหารและยา หรือ FAO ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 31 ของปลาขนาดเล็กที่เป็นอาหาร ได้ถูกจับจนเกินขีดจำกัดแล้ว และหากเราไม่มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการประมงแบบยั่งยืน ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจการประมงทั่วโลกอย่างแน่นอน เช่น ปลาทูน่าครีบน้ำเงินในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือ ก็อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ขณะที่หนึ่งในสามสายพันธุ์ของฉลาม ปลากระเบน ก็กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการถูกจับเกินขีดจำกัด WWF โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารทะเล ภาครัฐ และภาคเอกชนผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศ ฝ่ายวิชาการต่างๆ ชุมชนชาวประมงในพื้นที่ตลอดจน ตลอดจนองค์กรส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น MSC และ ASC เพื่อการปรับปรุง Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปาทานของการประมงและจับสัตว์น้ำในประเทศไทย”

ด้าน ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ ผู้จัดการโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ได้กล่าวแสดงจุดยืนและเรียกร้องว่า “โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์เรียกร้องให้ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง หรือกรมทรัพยากรทางทะเล เพิ่มการสนับสนับการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทะเลของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการวางนโยบาย ออกกฎหมายและแผนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการใช้และการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน และขอเรียกร้องให้ผู้บริโภคชาวไทยร่วมกันส่งเสริมวิถีประมงพื้นบ้านที่อนุรักษ์ทะเลไทย และเลือกรับประทานอาหารทะเลที่มาจาการทำประมงยั่งยืน ไม่บริโภคสัตว์น้ำวัยอ่อน หรือสัตว์น้ำที่มีไข่ ซึ่งเป็นการทำลายวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลให้น้อยที่สุด นั่นคือข้อเรียกร้องของโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์” 

ดวงพร ทรงวิศวะ เชฟชื่อดังและหนึ่งในเจ้าของร้านโบ.ลาน ร้านอาหารซึ่งได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดของเอเชีย ประจำปี 2560 โดยภายในร้านเน้นใช้แต่วัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนภายในประเทศไทย  ได้กล่าวย้ำถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้บริโภค ที่จะช่วยรักษาท้องทะเลว่า  “เรามีสิทธิ์ เรามีเสียง เราควรจะต้องมีตัวเลือก เราต้องใช้สิทธ์ใช้เสียงนั้นสะท้อนความเชื่อของเราผ่าน อาหารและทรัพยากรที่เราใช้ดื่มกิน เพราะทุกกิจกรรมการบริโภคของเราส่งผลโดยตรงต่อมหาสมุทรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากการประมงเป็นอันดับ 3 ของโลก ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้กับสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลของโลกใบนี้ กิจกรรมงานวันมหาสมุทรโลกจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของเรา ในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และคืนสิ่งดีๆ ให้กับโลกผ่านการทำงานของเครือข่ายองค์กรเอ็นจีโอ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องและให้ความสนใจ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่
ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
Conservation Communications Officer, WWF – ประเทศไทย
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext.322, (+66) 83 816 0006
 
 
เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
หากต้องการรับข่าวสารและสื่อสารสนเทศล่าสุด คลิก www.wwf.or.th

เกี่ยวกับ โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์
โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ดำเนินการโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยส่งเสริมให้เกิดตลาดทางเลือกสินค้าอาหารทะเลออร์แกนิก(Organic Fisheries Product) เพื่อให้ผู้บริโภคมีอาหารทะเลสด ปลอดภัยจากสารพิษ ในราคายุติธรรมทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างชาวประมงพื้นบ้านผู้ผลิตอาหารกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดกิจกรรม และนโยบายจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ภาพแถลงข่าว
© WWF-Thailand Enlarge
Folk fishermen in Pattani
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน