WWF ประเทศไทย รณรงค์มาตรฐานรับรองอาหารทะเล ASC & MSC ในงาน ThaiFex 2017 | WWF

WWF ประเทศไทย รณรงค์มาตรฐานรับรองอาหารทะเล ASC & MSC ในงาน ThaiFex 2017Posted on 16 June 2017
ThaiFEX2017
© WWF-Thailand
WWF-ประเทศไทย ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน MSC และมาตรฐาน ASC ในงาน ThaiFex - World of Food Asia 2017 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

นิทรรศการเรื่องมาตรฐาน MSC (Marine Stewardship Council) และมาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจส่งออกอาหารทะเล ถึงขั้นตอนและกระบวนการขอมาตรฐานรับรอง รวมไปถึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้มเคยกับมาตรฐานและความหมายของสัญลักษณ์ MSC และ ASC ที่แสดงถึงที่มาของอาหารทะเลว่าผ่านกระบวนการจับหรือเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ทาง WWF ประเทศไทย ยังได้จัดให้มีการสัมมนา ในหัวข้อ "อาหารทะเลยั่งยืนและการรับรองมาตรฐานสากล" เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้แทนจาก MSC คือ  มร. Patrick Caleo และคุณ Sheryl Torres-Wu ด้าน ASC มีผู้แทนคือ มร. Roy Van Daatselaar มาร่วมให้ข้อมูลถึงขั้นตอนการขอมาตรฐานรับรอง MSC และ ASC และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย หรือข้อกังวลใจในการขอมาตรฐานรับรอง นอกจากนี้ยังร่วมด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจ ได้แก่ คุณธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการบริหารบริษัทอันดามัน ซีฟู้ด เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ซีแวลู ปลากระป๋องยี่ห้อเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน MSC และคุณพิชิต บัวสด ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท Wales Group บริษัทแม่ของฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ (B.A.P) ฟาร์มกุ้งแห่งเดียวของไทยในปัจจุบันที่ได้รับมาตรฐาน ASC และมร. Ryan Dunn เชฟจากโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มาร่วมพูดคุยถึงโอกาสทางด้านการตลาดของอาหารทะเลที่ได้รับมาตรฐานรับรอง ASC และ MSC ทั้งในด้านการส่งออกและความต้องการภายในประเทศ

อนึ่ง มาตรฐาน MSC คือมาตรฐานการรับรองอาหารทะเลจากการประมงทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ส่วนมาตรฐาน ASC คือมาตรฐานการรับรองอาหารทะเลในเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบัน WWF ประเทศไทยได้ร่วมมือผลักดันมาตรฐานข้างต้นผ่านโครงการตลาดยั่งยืน (Sustainable Market) เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
ThaiFEX2017
© WWF-Thailand Enlarge
ThaiFEX 2017
© WWF-Thailand Enlarge
ThaiFEX2017
© WWF-Thailand Enlarge
ThaiFEX2017
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน