WWF ประเทศไทย และ เนสท์เล่ ปลื้ม สาคลีวิทยา โชว์ความสำเร็จ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปี 3” | WWF

WWF ประเทศไทย และ เนสท์เล่ ปลื้ม สาคลีวิทยา โชว์ความสำเร็จ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปี 3”Posted on 07 December 2017
มร.ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
© WWF Thailand
7 ธันวาคม 2560, กรุงเทพมหานคร - WWF ประเทศไทย และ เนสท์เล่ พร้อมเดินหน้าสร้างศูนย์การเรียนรู้แหล่งน้ำ “คลองขนมจีนโมเดล” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้องๆ โรงเรียนสาคลีวิทยา เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WWF ประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และสื่อมวลชน ที่เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมจากแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ตามโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปีที่ 3 พร้อมโชว์บ่อกุ้งฝอย หอยขม บ่อสายบัว แพผัก และโรงเพาะเห็ด ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำรอบโรงเรียน


โรงเรียนสาคลีวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ใน ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการด้วยกิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำที่โดดเด่น นอกจากนี้กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งดำเนินงานโดยนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่า และชาวบ้านในชุมชน ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำนี้ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นพรัตน์ เนื่องจำนง ผู้จัดการฝ่ายตลาดยั่งยืน WWF-ประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางการทำงานของโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำรุ่นที่ 3 ว่า “ WWF - ประเทศไทย และ Nestle มีแผนที่จะสานต่อโครงการอย่างจริงจัง ผ่านการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการทำกิจกรรมที่โรงเรียนสาคลีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยมของโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ เราพัฒนา “คลองขนมจีน” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนำร่องของโครงการฯ เพื่อสร้างโมเดลการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในอนาคต นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป”

ด้าน ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของโครงการฯ ที่โรงเรียนสาคลีวิทยา ว่า “ความผูกพันและการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่างบประมาณที่สนับสนุนโครงการ เรามองเห็นแล้วว่า จากจุดเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่พูดว่า ‘มันยาก’ แต่วันนี้เด็กๆ สามารถทำให้มันสำเร็จได้ ซึ่งแม้แต่ตัวพวกเขาเอง ก็ประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้มา  นับว่านี่คือความสำเร็จอย่างแท้จริงของโครงการในปีนี้” 

โครงการ Youth Water Guardian With Nestle หรือ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ที่ WWF - ประเทศไทย และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกัน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมจะการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านการแข่งขันการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งในและรอบนอกโรงเรียน ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่ ซึ่งจากการแข่งขันในรุ่นที่ 1 โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ด้วยการจัดการพื้นที่และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำมาสู่การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรน้ำในอนาคต 
 
มร.ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
© WWF Thailand Enlarge
น้องๆ โรงเรียนสาคลีวิทยา ทำกิจกรรมเก็บสายบัว
© WWF Thailand Enlarge
พนักงาน บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) ร่วมทำกิจกรรม
© WWF Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน