เต่าบึงดำลายจุดกว่า 10,000 ตัวถูกลักลอบค้า ช่วงสองปีที่ผ่านมา | WWF

เต่าบึงดำลายจุดกว่า 10,000 ตัวถูกลักลอบค้า ช่วงสองปีที่ผ่านมาPosted on 07 June 2018
เต่าบึงดำลายจุด
© TRAFFIC
ผลการศึกษาของ TRAFFIC ที่ประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า  ในช่วงเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการจับกุมผู้ค้าเต่าบึงดำลายจุดทั้งหมด 53 ครั้ง และพบเต่าบึงดำลายจุดที่ยังมีชีวิต ถึง 10,321 ตัว  ทำให้จำนวนการจับกุม และจำนวนเต่าที่ตรวจจับได้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 

เต่าบึงดำลายจุดที่เคยถูกนำมาเป็นอาหารในอดีต ปัจจุบันกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น จึงทำให้เต่าชนิดนี้เป็นที่ต้องการสำหรับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยมีการค้าขายทั้งในตลาดเอเชียและตลาดออนไลน์ เส้นทางของการลักลอบส่งออกเต่าบึงดำลายจุด เริ่มต้นจากอินเดีย บังกลาเทศ และ ปากีสถาน ผ่านมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วส่งต่อไปยังจุดหมายอย่างฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ โดยนักวิจัยกล่าวว่า อินเดีย เป็นประเทศที่มีตัวเลขการจับกุมสูงสุด ถึง 29% ของจำนวนเต่าทั้งหมด ตามด้วยฮ่องกงที่มีสถิติสูงเป็นอันดับสอง นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของเต่าที่ถูกจับได้ตั้งแต่พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบการค้าสัตว์ตามสนามบินต่างๆ ซึ่งผู้ลักลอบมักใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด

การศึกษาเรื่องเต่าดำลายจุดนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Wildlife Reserves Singapore (WRS) เนื่องในวันเต่าโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ปัจจุบันเต่าบึงดำลายจุด เป็นหนึ่งในรายชื่อห้ามซื้อขาย ตามบัญชีของ CITES และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ทำให้การซื้อขายในประเทศไทย เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เต่าบึงดำลายจุด
© TRAFFIC Enlarge
ข้อมูลการลักลอบค้าเต่าบึงดำลายจุดในเอเชีย
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน