อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560 | WWF

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560Posted on 16 August 2017
Kuiburi National Park
© WWF-Thailand
16 สิงหาคม 2560, กรุงเทพมหานคร - เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับทหารชุดประสานงานโครงการพระราชดำริ ร.11 พัน.3 รอ.  WWF ประเทศไทย ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างทำความสะอาดกระทะน้ำ ทำโป่งเทียม และเติมน้ำในกระทะน้ำให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ร้อยเอก ละออง ภู่เสวก สังกัด ร.11 พัน.3  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “กิจกรรมที่มาร่วมทำกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการล้างกระทำน้ำ ทำโป่งเทียม และกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำ ซึ่งต้องเดินทางเข้าไปในป่า ตามแนวลำธารในเขา เป็นกิจกรรมที่ทางผู้บังคับบัญชา เจตนาถวายให้เป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา”

ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นายกาญจนพันธ์ คำแหง กล่าวว่า “กิจกรรมต่างๆ  ที่ทำกันในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางอุทยานฯ  ทำ อย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในวันที่ 14 สิงหาคม นี้ มีความพิเศษคือ เป็นการถวายให้เป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้การทำกิจกรรมต่างๆ ของที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เราเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนรวมของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน ชุดปฏิบัติงานหน่วยงานพระราชดำริ ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ชาวบ้านในพื้นที่ รวมไปถึง WWF  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานไปได้ด้วยดีทุกครั้ง”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 พื้นที่อนุรักษ์ตัวอย่างของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาขยายผลการบริหารราชการอย่างมีส่วนร่วม จากคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 2 พื้นที่ที่มีการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (The Best Practice in Asia for Human-Elephant Conflict Mitigation)
Kuiburi National Park
© WWF-Thailand Enlarge
Cleaning Water Pan - Kuiburi
© WWF-Thailand Enlarge
SaltLick - Kuiburi
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน