WWF เเละองค์กรเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยวัวเเดง 3 ตัว ฟื้นฟูจากการใกล้สูญพันธุ์! | WWF

WWF เเละองค์กรเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยวัวเเดง 3 ตัว ฟื้นฟูจากการใกล้สูญพันธุ์!Posted on 20 July 2018
วัวแดง 3 ตัวใส่ปลอกคอที่จัดทำโดย WWF ประเทศไทย ก่อนปล่อย คืนสู่ป่าธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามโครงการ “ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ” นำไปสู่การเพิ่มประชากรวัวแดงราวกว่า 10 ตัวตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2557/© วสุ วิภูษณะภัทร์
© WWF-Thailand

Story Highlights

•  ในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจบุรีเคยมีวัวแดงอาศัยอยู่อย่างชุกชุม แต่ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่เนื่องจากถูกลักลอบล่าอย่างหนัก
•  ประชากรวัวแดงและกระทิงมีผลต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัวแดงซึ่งเป็นเหยื่อที่สำคัญของเสือโคร่งและสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่
• WWF ประเทศไทย ได้มอบปลอกคอวิทยุสื่อสาร (Radio Collar ) เพื่อวิจัยและติดตามประชากรของวัวแดงในโครงการ “ ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ” ที่ริเริ่มโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และองค์กรเครือข่ายฯ
 
20 กรกฎาคม 2561 –  WWF  ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัด และชุมชนท้องถิ่น ร่วมปล่อยวัวแดง ( Banteng) จำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  ตามโครงการ “ ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ” นำไปสู่การเพิ่มประชากรวัวแดงราวกว่า 10 ตัวตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2557
 
คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ได้กล่าวว่าการปล่อยวัวแดงทั้ง 3 ตัวในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยได้ฟื้นฟูป่าในเขตอุทยานให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
 
 “การทำงานอนุรักษ์จะต้องสามารถรับประกันได้ว่าเรามีมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสูงสุด  ก่อนที่จะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง  การปล่อยวัวแดงสู่ป่าในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในการฟื้นฟูป่าในเขตอุทยานสมบูรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง “
 
 
 
ทำไมต้องมีการปล่อยวัวแดง 
 
ในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระแห่งนี้เคยมีวัวแดงอาศัยอยู่อย่างชุกชุม แต่ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่เนื่องจากถูกลักลอบล่าอย่างหนัก   การปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติจึงนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์วัวแดงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสายใยอาหารในพื้นที่อีกด้วย  เนื่องจากประชากรวัวแดงและกระทิงมีผลต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัวแดงซึ่งเป็นเหยื่อที่สำคัญของเสือโคร่งและสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่  ดังนั้น หากสามารถพื้นฟูประชากรวัวแดงได้ โอกาสในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่แห่งนี้ก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกัน
 
การติดตามสถานะของวัวแดงโดยWWF-ประเทศไทย
 
WWF-ประเทศไทย ได้ร่วมมือโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าตั้งแต่ปี 2558  ถึงปัจจุบัน  โดยได้มอบปลอกคอวิทยุสื่อสาร (Radio Collar ) เพื่อตรวจสอบสถานะของวัวแดงที่มีการปล่อย ตัวถึงปัจจุบัน    โดยปลอกคอนี้จะทำการส่งสัญญาณผ่านระบบวิทยุหรือระบบดาวเทียม ในการตรวจหาตำแหน่งพิกัดของวัวแดงแต่ละตัว เพื่อให้ทราบและเข้าใจพฤติกรรม และรูปแบบของการเคลื่อนที่ของวัวแดงแต่ละกลุ่มที่ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งจากการติดตามสถานะของวัวแดง จำนวน 3 ตัว(ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว)  ที่ปล่อยในเดือนกรกฎาคม  2559  พบว่าปัจจุบันมีสุขภาพดี และมีการหาอาหารในพื้นที่ตลอด  37,500 ไร่ ซึ่งคาดว่าอนาคตจะสามารถหาแหล่งอาหารได้ไกลจากเขตพื้นที่ป่าที่อาศัยในปัจจุบัน 

วัวแดง 3 ตัวใส่ปลอกคอที่จัดทำโดย WWF ประเทศไทย ก่อนปล่อย คืนสู่ป่าธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามโครงการ “ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ” นำไปสู่การเพิ่มประชากรวัวแดงราวกว่า 10 ตัวตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2557/© วสุ วิภูษณะภัทร์
© WWF-Thailand Enlarge
วัวแดงสวมปลอกคอที่จัดทำโดย WWF ประเทศไทย เพื่อติดตามจำนวนประชากรวัวแดง ก่อนปล่อย คืนสู่ป่าธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามโครงการ “ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ” นำไปสู่การเพิ่มประชากรวัวแดงราวกว่า 10 ตัวตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2557/© วสุ วิภูษณะภัทร์
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน