เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ | WWF

เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติPosted on 12 January 2019
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand

ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัล Green Flag จาก องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF-ประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุม International Eco-Schools Conference ณ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
 
เมื่อวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2561 ทาง WWF-มาเลเซีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Eco-Schools Conference (IESC) ร่วมกับโรงเรียน SMK Sungkai ณ เมืองเปรัก ประเทศมาเลเซีย และได้เชิญโรงเรียนในเครือข่าย Eco-Schools ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมอันประกอบไปด้วย ประเทศไทย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเจ้าภาพมาเลเซีย – โดยมีนักเรียนทั้งเข้าร่วมทั้งหมด 97 คน จากทั้งหมด 33 โรงเรียน
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการ Eco-Schools ได้สัมภาษณ์และคัดเลือกโรงเรียนในประเทศไทยที่ได้รับ Green Flag ในประเทศไทยทั้งหมด 3 โรงเรียน โดยพิจารณาจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทัศนคติทางการสิ่งแวดล้อมและการเป็นประชากรโลก แผนการนำความรู้จากงานประชุมกลับมาต่อยอดในประเทศไทย โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คือตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ได้แก่ นางสาวปวัชญา นางสาวเบญญทิพย์  และนางสาวสุทธวีร์ และคุณครูศุภวรรณ สงวนรัตน์ ครูที่ปรึกษาได้รับเชิญไปเข้าร่วมงาน International Eco-Schools Conference (IESC)
 
หัวข้อการจัดงานประชุมในปีนี้เน้นย้ำในเรื่องของทรัพยากรน้ำภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสริมความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ผ่านกิจกรรม และการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย ยังได้เยี่ยมชมและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ในฐานกิจกรรมที่โรงเรียน SK Bandar Behrang 2020 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นได้รับรางวัล Green Flag แห่งแรกของรัฐเปรัก
 
“การได้มาเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เพื่อให้ความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นแบบยั่งยืน เช่น ขจัดความยากจน การศึกษาที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ทำให้รู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและทุกปัญหามีทางแก้ไข อยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะแก้ไขมันจริงหรือไม่” นางสาวสุทธวีร์ หนึ่งในนักเรียนตัวแทนได้กล่าวไว้ในบันทึกการเข้าร่วมงาน International Eco-Schools Conference 2018 กล่าว
 
“ประทับใจทั้งบรรยากาศการระดมความคิดและไอเดียของพวกเขามาก ๆ ค่ะ ทุกคนช่วยกันคิดและปรับปรุงไอเดีย ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นชื่อกิจกรรมเพราะอ่านแล้วเข้าใจเลยคือ unchain education” นางสาวปวัชญา ได้กล่าวไว้ในบันทึกการเข้าร่วมงาน International Eco-Schools Conference 2018
 
“เพราะมีประเทศที่เข้าร่วมหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย ทุกคนจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน เดิมทีแนนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยาก ทำให้ไม่ค่อยกล้าพูด แต่พอได้มาที่นี่รู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เราแค่ต้องกล้า ลองพูด ฟัง แล้วนำมาปรับใช้กับการสื่อสาร” นางสาวเบญญทิพย์ กล่าว
 
ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านเรื่องราวของงาน International Eco-Schools Conference 2018 จากมุมมองของน้องๆ ได้ ที่นี่  
นางสาวปวัชญา 
นางสาวเบญญทิพย์ 
นางสาวสุทธวีร์ 
 

เกี่ยวกับโครงการ Eco-Schools
โครงการ Eco-Schools เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียน มีการดำเนินโครงการฯ ใน 68 ประเทศ และมากกว่า 50,000 โรงเรียนทั่วโลก ซึ่ง WWF-ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินโครงการจาก Foundation of Environmental Education (FEE) ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 23 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต
 

 
 
 
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand Enlarge
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand Enlarge
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand Enlarge
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand Enlarge
เด็กไทยสุดเจ๋ง พาโรงเรียนคว้ารางวัล Green Flag พร้อมร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน