การอนุรักษ์เสือโคร่งด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนPosted on 06 August 2013  | 
การอนุรักษ์เสือโคร่งด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

“น้องๆ กลัวเสือโคร่งกันไหมคะ เสือโคร่งตัวใหญ่ มีเขี้ยวดูน่ากลัวด้วย แล้วเราต้องอนุรักษ์เสือโคร่งเพื่ออะไร?”

นี่คือคำถามสำคัญที่ทีมผู้พิทักษ์เสือโคร่งจากกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF-Thailand) มีขึ้นเพื่อนำไปสู่คำตอบและฝากไว้กับเด็กๆและชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยมต้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยให้เด็กๆ เป็นสื่อไปถึงครอบครัวและชุมชนต่อไปให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นพิเศษของเสือโคร่งที่มีต่อระบบนิเวศ และสถานะของเสือโคร่งซึ่งปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์ไปจากผืนป่าประเทศไทยและจากโลกของเรา

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูประชากรเสือและเหยื่อของกองทุนสัตว์ป่าโลกและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่อุทยานแม่วงก์และคลองลาน โดยมีจุดประสงศ์เพื่อฟื้นฟูประชากรเสือและเหยื่อ เน้นการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่ สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือ Camera-trapping และการสำรวจติดตามรอยสัตว์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ช่วยให้งานอนุรักษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนปิดท้ายของกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในฤดูฝนนี้แล้ว นักเรียนระหว่างชั้นประถม 3 ถึงมัธยม 3 เริ่มคุ้นเคยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง ผ่านเกมสันทนาการต่างๆ เช่น ทีมสัตว์ป่าชิงรางวัล และปิดท้ายด้วยบทเพลงเพื่องานอนุรักษ์จากวง “Big Cat” ที่นักดนตรี นักร้องนำไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายที่ละจากภารกิจลาดตระเวนมาเป็นครูนอกเวลาให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าแก่เด็กๆ

แม้ว่าอากาศจะร้อนหรือเหนื่อยไปตามกัน แต่รอยยิ้ม ความสดใสและอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ก็เพียงพอที่จะเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เหล่าผู้พิทักษ์ป่าทำงานหนักกันต่อไป ทีมฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของ WWF ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเจาะกลุ่มทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนเพราะเด็กจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญต่อการสื่อสารไปสู่เป้าหมายของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับมวลชนภายนอก เช่น ครอบครัว เพื่อน และญาติพี่น้อง ซึ่งล้วนเป็นกระบวนการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการลักลอบล่าสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เราหวังว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตไปจะนำความกระตือรือร้นที่มีต่องานอนุรักษ์และความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออย่างน้อยมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติอยู่เสมอ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนของทีมฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งประสบความสำเร็จเพราะเป็นที่รู้กันว่าผู้พิทักษ์เสือโคร่งไม่สามารถต่อต้านอันตรายจากนักล่าหรือผู้ค้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฏหมายโดยโดดเดี่ยว แต่มีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นด่านอันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมที่มีต่อสัตว์ป่าต่อไปและเพื่อเสือโคร่งจะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากผืนป่าไทย

เกี่ยวกับนักเขียน: พิมพ์สุภา กุลทนันทน์ นักเรียนปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ณ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สังเกตการณ์กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการฟื้นฟูเสือโคร่งของ WWF
----------------

Education as Key: Tiger Conservation through Outreach Action

“Are you afraid of tigers? They’re big, and they’re scary. If that is the case, why should we be protecting them?” This is question that WWF Thailand’s “Tiger Team” hopes to answer through their extensive school outreach activities in the provinces of Western Thailand. On Friday June 28, 2013 WWF Thailand and a group of forest rangers from Mae Wong-Klong Lan National Park completed the last of their 17-school community outreach program to raise awareness of the plight of endangered wild tigers and their importance in the ecosystem.

This outreach effort is part of the Tiger and Prey Recovery Project in Mae Wong National Park, headed by the Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, and WWF Thailand. The Project aims to recover the Mae Wong-Klong Lan tiger population and increase the number of tiger prey in the area through effective law enforcement and science-based outreach activities. The Project also conducts a rigorous wildlife monitoring program employing camera-trapping and track and sign surveys to ensure that conservation measures are working.

The program specifically targets children in primary and early secondary schools, focusing on the area surrounding Mae Wong-Klong Lan National Park. This is based on the belief that these children are essential linkages to the wider local community, for they will be able to carry the cause and its message to their families, friends, and relatives. Not only will this widen the informal conservation network by encouraging civic participation, it could fundamentally deter those who are directly or indirectly involved in the illegal hunting or wildlife trade in neighbouring communities. Some school children even take part in simple wildlife monitoring programs where it is possible.

The event on Friday was held at Baan Suksamran School, Kampahengphet Province, for a large group of schoolchildren from third grade to year 3 of secondary school. It comprised of interactive and educational activities focusing on the issue of environmental protection and endangered species. The children were divided into 8 teams, each with their own animal name and noise to compete in Q&A and traditional Thai games. To top it off, the rangers had even formed their own “Big Cat Band" complete with original songs and their own mascot – a big, friendly cuddly tiger. By the end of the program, regardless of the intense heat in that village school gymnasium the children had shown only wide smiles and vibrant cheers throughout. They demonstrated such active engagement and contagious enthusiasm in the cause being presented to them, which in itself is more than sufficient motivation for the team to keep up their hard work.

If the same awareness and enthusiasm for conservation could be carried on to these children's home and social lives; in their future conduct and in the choices that they make individually and as part of a community, the "Tiger team" would have achieved a demonstrable success. They alone cannot forestall the danger from poachers and traders. Instead, by working hand-in-hand with surrounding local communities, they can successfully erect another strong defense for these tigers against the encroaching threat of extinction from the wild.

About the blogger: Bhimsupa Kulthanan – Graduate student, Master of Arts in International Studies at the University of Denver, Colorado, USA – is an observer at WWF’s Tiger Community Outreach program. 

Comments

blog comments powered by Disqus