สนับสนุนผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุน | WWF

สนับสนุนผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนตารางบูธระดมทุน

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของ WWF-ประเทศไทย ผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุน ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้​
  • 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • 1 - 5 กุมภาพันธ์ ณ แม็กซ์แวลู ปัญญาอินทรา
  • 1 – 7 กุมภาพันธ์ ณ แม็กซ์แวลู เดอะ ไนน์ พระราม 9
  • 2 – 8 กุมภาพันธ์ ณ พาราไดซ์ พาร์ค
  • 8 – 14 กุมภาพันธ์ ณ ฟู้ดแลนด์ ลาดพร้าว