บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดบริจาคเงินช่วยเหลืองานอนุรักษ์กับ WWF-ประเทศไทย | WWF

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดบริจาคเงินช่วยเหลืองานอนุรักษ์กับ WWF-ประเทศไทยPosted on 30 April 2015
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และตัวแทนพนักงานกว่า 17 ท่าน นำขบวนขี่รถมอเตอร์ไซด์คู่ใจมาเยี่ยมบ้านแพนด้า และนำเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมภายในองค์กรมอบให้กับ WWF-ประเทศไทย
© WWF Thailand
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และตัวแทนพนักงานกว่า 17 ท่าน นำขบวนขี่รถมอเตอร์ไซด์คู่ใจมาเยี่ยมบ้านแพนด้า และนำเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมภายในองค์กรมอบให้กับ WWF-ประเทศไทย เป็นจำนวน 60,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างผิดกฎหมาย โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ รักษาฝืนป่าภายใต้พื้นที่ดูแลของ WWF

WWF ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกใบนี้ค่ะ
 
-###-

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว:

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
มาริษา เลิศศิวาพร, ฝ่ายการตลาดการสื่อสาร, WWF-ประเทศไทย
อีเมล์: MarisaL@wwfgreatermekong.org

เกี่ยวกับ WWF และ WWF-ประเทศไทย (กองทุนสัตว์ป่าโลก)
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดและเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคนและมีเครือข่ายทํางานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือลดการบุกรุกและยับยั้งการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกพร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

WWF ใช้เวลามากกว่า 50 ปี ดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆกว่า 12,000 โครงการ ใน 153 ประเทศที่กระจายกันอยู่ทั่วโลก โดยเน้นการอนุรักษ์ในพื้นที่สำคัญ 200 แห่ง (The Global 200: Key Ecoregions) พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับโลกในด้านความสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น

สำหรับในประเทศไทย WWFได้เข้ามาสนับสนุนงานในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 โดยให้การสนับสนุนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2537 และได้จัดตั้ง WWF สำนักงานประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ.2536 โดยได้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้แก่ โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน, โครงการรณรงค์การต่อต้านการค้างาช้าง, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี, โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม, โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ, โครงการ Earth Hour: ปิดไฟให้โลกพัก และ โครงการ Earth Hour City Challenge - We Love Cities: เมืองนี้ฉันรัก
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และตัวแทนพนักงานกว่า 17 ท่าน นำขบวนขี่รถมอเตอร์ไซด์คู่ใจมาเยี่ยมบ้านแพนด้า และนำเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมภายในองค์กรมอบให้กับ WWF-ประเทศไทย
© WWF Thailand Enlarge
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
© WWF Thailand Enlarge
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดนำขบวนขี่รถมอเตอร์ไซด์คู่ใจมาเยี่ยมบ้านแพนด้า และบริจาคเงินมอบให้กับ WWF-ประเทศไทย เป็นจำนวน 60,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานอนุรักษ์
© WWF Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน