โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ร่วมปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นผู้พิทักษ์น้ำ | WWF

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ร่วมปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นผู้พิทักษ์น้ำPosted on 11 August 2015
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© WWF-Thailand
อยุธยามี 'ต้นน้ำ' ที่มาจากผืนป่าตะวันตก "โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ" จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ WWF-ประเทศไทยค่ะ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยกันให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้แก่เยาวชนระดับมัธยมต้นในจังหวัดอยุธยา น้องๆเยาวชนจำนวนมากได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์น้ำด้วยการเรียนรู้วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ

ทางทีมงาน WWF-ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยส่งผลให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์น้ำสะอาดให้อยู่กับพวกเขาได้นานเท่านานค่ะ

ขอขอบคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, 14 โรงเรียนในจังหวัดอยุธยา และน้องๆนักเรียนทุกคนค่ะ
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน