กิจกรรม WWF -Thailand Lunch Talks 2560 | WWF

กิจกรรม WWF -Thailand Lunch Talks 2560Posted on 06 October 2017
กิจกรรม WWF-Thailand Lunch Talks 2560
© WWF-Thailand
28 ตุลาคม 2560, กรุงเทพมหานคร - สจ๊วต แชปแมน ผู้แทนจาก WWF-Greater Mekong พร้อมด้วยเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF-Thailand แสดงความขอบคุณ ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย และ จิม ทอมป์สัน ผู้สนับสนุนการจัดงาน Lunch Talks ภายใต้หัวข้อ Healthy Forests, Healthy Rivers, Healthy People ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก Uffe Wolffthechel เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย คุณหญิงทิพวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษา บี.กริม, เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอชเอสบีซี, กมลา สุโกศล, มาริสา สุโกศล หนุนภักดี และเจย์ สเปนเซอร์ เข้าร่วมงานด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นิรมล สูนยะไกร (094 639 4993, (+66) 2619 8521-2 Ext. 607)
อีเมล์: nsoonyakrai@wwfgreatermekong.org
ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext.312, (+66) 83 816 0006
 
เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง  หากต้องการรับข่าวสารและสื่อสารสนเทศล่าสุด คลิก www.wwf.or.th
กิจกรรม WWF-Thailand Lunch Talks 2560
© WWF-Thailand Enlarge
คุณหญิงทิพวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษา บี.กริม
© WWF-Thailand Enlarge
คุณเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอชเอสบีซี
© WWF-Thailand Enlarge
คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF-ประเทศไทย และตัวแทนจากบริษัท จิม ทอมป์สัน (อุตสาหกรรมไหมไทย) จำกัด
© WWF-Thailand Enlarge
คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาวน์ ผู้อำนวยการ WWF-ประเทศไทย และตัวแทนจากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน