WWF-ประเทศไทย ร่วมงาน 140 ปี บี.กริมม์ | WWF

WWF-ประเทศไทย ร่วมงาน 140 ปี บี.กริมม์Posted on 18 May 2018
WWF-ประเทศไทย ร่วมยินดี 140 ปี บี.กริมม์
© WWF-Thailand
เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริมม์ ในโอกาสที่ บี.กริมม์ ดำเนินธุรกิจมาครบ 140 ปี และได้ร่วมพูดคุยบนเวทีเกี่ยวกับความร่วมมือตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งบี.กริมม์ได้ให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างอาคาร “บ้านเสือ” เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเสือโคร่ง ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมลาดตระเวนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า หรือ SMART Patrol และสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการลาดตระเวน เป็นต้น จนทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของป่า ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

ในงานยังได้มีการแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริมม์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
WWF-ประเทศไทย ร่วมยินดี 140 ปี บี.กริมม์
© WWF-Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมยินดี 140 ปี บี.กริมม์
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน