WWF-ประเทศไทย ประกาศผลรางวัล Eco-Schools 2018 | WWF

WWF-ประเทศไทย ประกาศผลรางวัล Eco-Schools 2018Posted on 01 June 2018
WWF-ประเทศไทย และ อิเกีย จัดกิจกรรม Eco-Schools 2018 และงานประกาศรางวัล Eco-Schools Award
© WWF-Thailand
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของ อิเกีย ประเทศไทย จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัล Eco-Schools Award แก่โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับสากล ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดของโครงการ หรือ Green Flag จำนวนสามโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน และโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 21 แห่ง ทั่วประเทศ
 
มร.กอร์ดอน คองดอน ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF-ประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ Eco-Schools ในปีนี้ว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่สอง ที่ WWF-ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ในการบริหาร และดำเนินโครงการ Eco-Schools มาจาก Foundation for Environmental Education (FEE) และในปีนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดโครงการ หรือ Green Flag ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติถึง 3 โรงเรียน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนของไทย มีความก้าวหน้าในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี ที่สำคัญคือ นักเรียนที่เป็นแกนนำกิจกรรมได้ฝึกหัดในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เราต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน ทำให้การตัดสินมีความน่าเชื่อถือ ที่สำคัญ ต้องขอบคุณการสนับสนุนจาก อิเกีย ที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมโครงการ Eco-Schools ในปีนี้ และปีต่อๆ ไป”

มร. ลาร์ช สเวนสัน ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกิจกรรมในปีนี้ว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ปีนี้ โครงการ Eco-Schools นอกจากจะมีโรงเรียนที่บรรลุมาตรฐานสูงสุดถึง 3 โรงเรียนแล้ว โรงเรียนอื่นๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็ได้แสดงผลงานการพัฒนาที่น่าชื่นชม และผ่านการรับรองระดับ   Silver Award และ Bronze Award อีกหลายโรงเรียน สะท้อนถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ระดับ Green Flag ต่อไปในอนาคต เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ Eco-Schools อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ตรงกับเป้าหมายของอิเกียที่สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
   
น.ส.สุทธวีร์ เหล่าแค นักเรียนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Flag กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ตอนแรกเราคิดว่ากิจกรรมนี้ไม่ง่ายเลย และมันก็ไม่ง่ายจริงๆ ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขเพื่อให้เพื่อนๆ นักเรียนทุกคนเต็มใจที่จะร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน ไม่ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อ อย่างที่โรงเรียนของเรา นอกจากจะให้ความรู้กับน้องๆ แล้ว เราได้ร่วมกับคุณครูแต่งเพลง สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าไปในบทเรียน รวมถึงจัดการประกวดแข่งขันให้รุ่นน้องและเพื่อนๆ คนอื่นๆ สนใจการจัดการขยะมากขึ้น  ความสำเร็จในครั้งนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่โรงเรียน ไม่เฉพาะแค่แกนนำนักเรียน เราดีใจที่เราทำได้ และเราจะสานต่อกิจกรรมนี้ต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานนี้ไว้คู่กับโรงเรียนของเรา”

โครงการ Eco-Schools มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืนแก่นักเรียน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาสู่กิจกรรมนอกห้องเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  
 
ผลการประกาศรางวัล โครงการ Eco-Schools ประจำปี 2561
รางวัล Green Flag ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับนานาชาติโดย Foundation for Environmental Education โดยมี 3 โรงเรียน ได้แก่  
 1. โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
 3. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
รางวัล Silver Award ซึ่ง WWF-ประเทศไทย มอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่
 1. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 2. โรงเรียนราชินีบน
 3. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 4. โรงเรียนบ้านเกาะ
 5. โรงเรียนประภามนตรี 2
 6. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
 7. โรงเรียนราชดำริ
 8. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 9. โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)
 10. โรงเรียนอำนวยวิทย์
และรางวัล Bronze Award ซึ่ง WWF-ประเทศไทย มอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับกลาง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
 1. โรงเรียนวรรณวิทย์
 2. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยม เกษสุวรรณ)
 3. โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
 4. โรงเรียนอัมพรไพศาล

เกี่ยวกับโครงการ Eco-Schools
โครงการ Eco-Schools เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียน มีการดำเนินโครงการฯ ใน 67 ประเทศ และมากกว่า 50,000 โรงเรียนทั่วโลก ซึ่ง WWF-ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินโครงการจาก Foundation of Environmental Education (FEE) ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 21 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต

 
WWF-ประเทศไทย และ อิเกีย จัดกิจกรรม Eco-Schools 2018 และงานประกาศรางวัล Eco-Schools Award
© WWF-Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย และ อิเกีย จัดกิจกรรม Eco-Schools 2018
© WWF-Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย และ อิเกีย จัดกิจกรรม Eco-Schools 2018
© WWF-Thailand Enlarge
นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัล Green Flag
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน