องค์กรธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงของโลก | WWF

องค์กรธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้

WWF เป็นพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรธุรกิจระดับโลกมากมายที่นำประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาอย่างจริงจังและเตรียมพร้อมสำหรับการลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ลงทะเบียนกับ WWF เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท

ด้วยการทำงานร่วมกันกับ WWF ทั้งเรา , สภาพภูมิอากาศและคุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ร่วมกันดังนี้:
  • ลดการใช้พลังงานที่เกินจำเป็น
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการออกกฏข้อบังคับใหม่
  • เสาะหาโอกาสและกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

WWF สามารถช่วยชี้แนะกลยุทธ์เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ผลลัพธ์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทที่ร่วมมือกับ WWF ในการรักษาสภาพภูมิอากาศได้ลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปมากกว่าสิบล้านตันในปี 2010
  • Johnson & Johnson ลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการเข้าร่วมโครงการ
  • Lafarge ลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2005 ได้มากกว่า 4 ล้านตันซึ่งในตลาดสหภาพยุโรปได้ประเมินมูลค่าไว้กว่า 73 ล้านปอนด์
  • Sagawa Express ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจากการลดการใช้พลังงานขณะที่เครื่องยนต์ต่างๆไม่ได้ถูกใช้งานได้ถึงปีละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
	© Martin Harvey / WWF
ต้นโกงกางที่โมรอนดาวาประเทศมาดากัสการ์
© Martin Harvey / WWF
 
	© WWF
รายงานสภาพภูมิอากาศของ WWF ระบุ 6 หนทางแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานโลกโดยไม่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก
© WWF
สนับสนุน
สนับสนุน