Eco-Schools Thailand

WWF ประเทศไทย และ อิเกีย ประเทศไทย

"ประเทศไทยของเราเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเริ่มแก้ปัญหานี้โดยใช้พลังจากเด็กๆ และเยาวชนของเรา อิเกีย เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอีโค่สคูล (Eco - Schools) ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้เด็กๆ ได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เราได้เห็นน้องๆ ช่วยกันคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ความสะอาดของโรงเรียน การแยกขยะ หรือการรีไซเคิล นอกจากนี้ เรายังได้เห็นน้องๆ เป็นผู้นำในโครงการต่างๆ ซึ่งน้องๆ เหล่านี้ไม่เพียงแต่รักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต"

ศิรินทร์ อาศน์ศิลารัตน์ Local Marketing & Sustainability Manager, IKEA Bangna

 

        เป็นครั้งแรกที่ WWF - ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิเกีย (ประเทศไทย) จำกัด บุกเบิกโครงการ “Eco - Schools” โครงการดีๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรู้รักสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 20 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต เข้าร่วมโครงการนี้

        WWF - ประเทศไทย ได้รับสิทธ์จากองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Foundation of Environmental Education (FEE) ให้สามารถบริหารและดำเนินโครงการได้ ตั้งแต่ตั้งแนวคิดไปจนถึงการกำหนดนโยบาย โดยทางโครงการได้จัดตั้งหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ที่ให้เด็กๆ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา ผ่านวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทผู้นำในการบริหารและดำเนินการด้วยตัวเอง โดยมีผู้ปกครอง อาจารย์และชุมชนใกล้เคียงเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการช่วยกันคิดพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากพลังของคนในพื้นที่นั้น โดยให้เยาวชนเป็นศูนย์รวมพลังของการพัฒนา

        “โรงเรียนของเรามีปัญหาเรื่องปริมาณขยะจากอาหารที่เหลือทิ้งจากโรงอาหาร จึงได้คิดโครงการ Eco Food ขึ้นมา โดยสอนให้เพื่อนๆ และน้องๆ รับทราบปัญหาเรื่องนี้และร่วมกันกินอาหารให้หมด ไม่เหลือทิ้ง ซึ่งเดือนหน้าจะลองปรับลักษณะกิจกรรมให้นั่งกินกันเป็นกลุ่มและจะลุกออกจากโต๊ะได้เมื่อทุกคนในโต๊ะกินอาหารหมดแล้วเท่านั้น” ด.ญ.วัลวิลา กำพล แกนนำโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวแสดงความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนของตนเองจนเหลือศูนย์

        ขณะนี้ โครงการ Eco - Schools กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่ง WWF - ประเทศไทย และ บริษัท อิเกีย (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนที่จะสานต่อโครงการ Eco - Schools ต่อไป เพื่อต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ให้สำเร็จผล ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปลูกฝังความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ซึมซับไปในจิตใจของเยาวชน จนสามารถเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมได้ในอนาคต