What would you like to search for?

Re-using vegetable stems

29 November 2019

How to reuse/revive vegetable stems


รู้หรือไม่ว่าเราสามารถชุบชีวิตเศษผักเหล่านี้ให้กลายเป็นผักสดต้นใหม่ได้ง่าย ๆ ถ้าพร้อมแล้วมาคืนชีพให้เจ้าผักมีชีวิตอมตะกัน ! 


ผักกวางตุ้ง

วิธีทำ: ตัดส่วนโคนต้นที่ยังมีรากอยู่ให้เหลือความยาวประมาณ 2 นิ้ว นำส่วนรากนี้ไปแช่ในน้ำ (แค่ปริ่ม ๆ พอนะ) ประมาณ 1-2 อาทิตย์ รอให้มียอดใหม่แตกหน่อขึ้นมา นำโคนที่มียอดใหม่ขึ้นไปลงดิน

เมื่อต้นโต เราก็จะได้ผักกวางตุ้งต้นใหญ่ ๆ กรอบ ๆ กลับมาอีกครั้ง !


แครอท

วิธีทำ: ตัดหัวแครอทส่วนโคนยอด ไปแช่น้ำปริ่ม ๆ เมื่อใบยอดอ่อนขึ้น เราสามารถนำส่วนยอดอ่อนไปปรุงอาหารได้

เมื่อออกดอก นำเมล็ดผลจากดอกไปปลูกต่อได


ต้นหอม

วิธีทำ: ตัดส่วนโคนต้นหอมที่ติดราก ให้ส่วนบนให้เท่ากัน นำไปแช่นำประมาณถึงราก วางในบริเวณที่แดดอ่อน ๆ

เมื่อออกยอดผัก เด็ดใบไปปรุงอาหารได้


ผักชี

วิธีทำ: ตัดผักชีส่วนโคนที่ติดราก แช่น้ำประมาณ 1/2 ของลำต้นทั้งหมด ต้นผักชีจะแตกใบใหม่ออกมาเรื่อย ๆ นำไปลงดิน หากต้องการให้ใบใหญ่ขึ้น


หอมใหญ่

วิธีทำ: ตัดหอมหัวใหญ่ส่วนโคนติดราก ตัดขอบ 4 มุม ให้เป็นทรงลูกบาศก์ นำส่วนรากฝังลงดิน และนำดินกลบ เมื่อออกใบอ่อน นำไปเป็นใบต้นหอมได้

เมื่อใบแก่และเหี่ยวก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวลูกหอมเล็ก ๆ ของเราได้
 
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate