What would you like to search for?

Who benefits from organic food?

29 November 2019

Who benefits from the consumption of organic food?


กินออร์แกนิกแล้วดียังไง ?

#สุขภาพดีกว่า ได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน เพิ่มพลังให้ชีวิต ลดอัตราเสี่ยงโรคมะเร็ง ได้รับสารอาหารที่เป็นสารแอนตี้-ออกซิแดนซ์ มากกว่าพืชทั่วไปถึง 30%
#ปลอดภัยกว่า ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตเลย เจริญเติบโตอย่างธรรมชาติ
#รสชาติดีกว่า ได้พืชผักที่สดใหม่ เพราะโตตามฤดูกาล
#เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ไม่ต้องทนกับสารเคมีที่ต้องฉีดพ่นทุกวัน ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากการหมักเองก็มีราคาถูกกว่า แม้จะต้องใช้แรงงานมากกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือภาคแรงงานไปได้ในตัว
#สัตว์จะอารมณ์ดีกว่า ไม่ทารุณกรรมต่อสัตว์ เติบโตอย่างวิถีธรรมชาติและไม่ใช้ฮอร์โมนเร่ง ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่เป็นสัตว์ที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO)
#เพื่อโลกที่ดีกว่า การกินออร์แกนิกจะสร้างมลพิษน้อยลงเพราะขยะต่างๆ สามารถนำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยต่อได้ และกระบวนการผลิตและที่มาของอาหารล้วนเป็นไปอย่างวิถีธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศ

มาดูกันว่า #แล้วออร์แกนิกดีต่อใครบ้าง?
ช่วยกันแบ่งปันสิ่งที่ดี เพื่อโลกนี้ที่ดีกว่าเดิมดีต่อคนกิน

#สุขภาพดี ได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน ลดอัตราเสี่ยงโรคมะเร็งเพราะมีสารอาหารที่เป็นสารแอนตี้-ออกซิแดนซ์ มากกว่าพืชทั่วไปถึง 30% ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตเลย เจริญเติบโตอย่างธรรมชาติ
#รสชาติดี มีความสดใหม่ เพราะโตตามฤดูกาล คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะผ่านการผลิตและผ่านการแปรรูปน้อย
#มั่นใจได้ ในความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื้อรา หรือแม้แต่ปุ๋ยเคมี


ดีต่อลูกในท้อง

"Your baby is what you eat" ปลอดภัยต่อลูกในท้องเพราะเมื่อแม่ได้กินอาหารที่ดีและปลอดภัย ไม่ใช้สารเร่งในการเติบโต และไม่ใช่พืช GMO พัฒนาการทางสมองที่ผิดปกติของเด็กนั้นเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์และในช่วงแรกของชีวิต โดยอาจมีสาเหตุมาจากยาฆ่าแมลง สารเคมีที่สะสมในอาหาร อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงอาการHyperactivity หรือเด็กซนผิดปกติ และ โรคออทิสติก ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค เช่น หอบหืด ภูมิต้านทานบกพร่อง โรคมะเร็ง ต่อทารกในครรภ์

ช่วยทำให้คุณแม่มีน้ำนมที่มีปริมาณของกรดไขมันที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง และยังช่วยทำให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย


ดีต่อเกษตรกร


ไม่ต้องทนกับสารเคมีที่ต้องฉีดพ่นทุกวัน

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากการหมักเองก็มีราคาถูกกว่า แม้จะต้องใช้แรงงานมากกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือภาคแรงงานไปได้ในตัว

เกษตรกรไม่ต้องรีบเร่งผลิตผลผลิต เพราะเมื่อเปลี่ยนเป็นฟาร์มออร์แกนิกแล้วมูลค่าของผลผลิตก็จะสูงตามคุณภาพ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และการต่อรองทางการตลาดสัตว์คือเพื่อนร่วมโลก

#ไม่ทารุณกรรมต่อสัตว์ เติบโตอย่างวิถีธรรมชาติและไม่ใช้ฮอร์โมนเร่ง ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่เป็นสัตว์ที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO)

#สัตว์ไม่ต้องอยู่อย่างแออั ในพื้นที่ที่จำกัด หรือถูกบังคับกินอาหารให้โตไวๆ ตามต้องการ

#ช่วยให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ ลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ ทนต่อสภาพแวดล้อม และโรคระบาด


ดีต่อโลก


กระบวนการผลิตและที่มาของอาหารล้วนเป็นไปอย่างวิถีธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้างในดินเพราะไม่ใช้สารเคมี หน้าดินไม่เสีย แต่มีแร่ธาตุหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆ คุณภาพของดิน น้ำและอากาศในพื้นที่การเกษตรดีขึ้น มีเสถียรภาพจากการรบกวนของโรคและแมลงศัตรูพืช

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยตรึงและเก็บกักคาร์บอนในรูปของอินทรียวัตถุบนดินและใต้ดิน

ขยะจากอาหารออร์แกนิกจะสามารถนำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยต่อได้ ช่วยโลกนี้ลดมลพิษลงไปได้อีกมาก
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate