6 ทศวรรษแห่งความสำเร็จของ WWF
Historic WWF Trustee signatures 1962 WWF Trustees Second Meeting in May 1962, held at the same time as the meetings of: IUCN Commission on Ecology, IUCN Executive Board and the International Biological Program. Signatures of the participants and the evolution of the Panda symbol, created in 1961 by Peter Scott, after these sketches by Mr Gerald G. Watterson, IUCN General Secretary. (The sketches date from 1961)
© WWF Intl. / WWF

29 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ World Wide Fund for Nature (WWF) เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ซึ่งในขณะเดียวกันนี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่ประชากรทั่วโลกต่างกำลังรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังภายใต้คำว่า “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) และปรับการทำงานที่ต้องเดินทาง และพบปะผู้คน เป็นรูปแบบการทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อหยุดยั้งกระแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่สถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย
 
WWF หวังว่าวิกฤตการณ์สาธารณสุขของผู้คนทั่วโลกที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปีนี้ จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ  มาร์โค แลมเบอตินี่ (Marco Lambertini) ผู้อำนวยการทั่วไป WWF-International ใช้วาระครบรอบ 60 ปีขององค์กร เรียกร้องให้ทุกคนมองสถานการณ์โควิด-19 เป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ในการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อยับยั้งการล่มสลายของระบบนิเวศ
 
ทั้งนี้ จากรายงานของ WWF: The Living Planet Report ซึ่งจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี ยิ่งตอกย้ำถึงความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการเติบโตของประชากร และการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมอย่างขาดสมดุลย์ของมนุษย์ โดยข้อมูลเปิดเผยว่า ประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั่วโลก หายจากโลกนี้ไปแล้วกว่า 2 ใน 3 ในระยะเวลาเพียงแค่ 50 ปี นับว่าเป็นการลดลงของประชากรสัตว์ป่าที่รวดเร็วที่สุดในรอบหลายล้านปี การหายไปของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการผลิตอาหาร แหล่งน้ำจืด และท้ายที่สุด ภัยนี้กลับมาทำร้ายสุขภาพของมนุษย์
 
จากประสบการณ์ทำงานด้านอนุรักษ์ของ WWF นานถึง 60 ปี พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่มีอะไรที่มนุษย์ร่วมมือกันทำไม่ได้ เพราะในอดีตที่ผ่านมา ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของ WWF กับทุกฝ่ายที่ต่างหยิบเอาความสามารถและจุดแข็งของตนเองมาใช้เป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ช่วยทำให้สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจากภัยอันตราย หรือแม้แต่การสูญพันธุ์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
 
ภารกิจปกป้อง ‘บ้าน’ ที่ไม่อาจทำให้สำเร็จได้เพียงลำพัง
 
ภาพรวมเพียงบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ WWF ได้สร้างขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ, สถาบันการศึกษา, นักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์, ผู้ดูแลอุทยานแห่งชาติ, ชุมชนท้องถิ่น, รัฐบาล, ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย, นักกฎหมาย, กลุ่มธุรกิจอื่นๆ, สื่อมวลชน, ศิลปินทั่วทุกมุมโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่ WWF จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติ หรือ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจีโอ เราทุกคนร่วมมือกันสร้างโลกให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทุกชีวิตในโลกใบนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาอย่างต่อเนื่อง
 
WWF เริ่มต้นทำโครงการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ป่าของหลายประเทศทั่วโลก อาทิ การก่อตั้งสถานีวิจัยในหมู่เกาะกาลาปากอส, การวางมาตรการการล่าวาฬในเชิงพาณิชย์, การร่วมมือกับรัฐบาลจีนในแผนอนุรักษ์แพนด้ายักษ์แห่งชาติ, การรักษาพื้นทีป่าอเมซอน รวมถึงการจัดกิจกรรม Earth Hour ที่ยังคงดำเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
 
แต่ด้วยวิกฤตทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น WWF จึงขยายกรอบการทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ได้แก่ การจัดการขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเล การประมงยั่งยืน การอนุรักษ์แหล่งน้ำจืด การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน และโครงการการเงินยั่งยืนที่มุ่งสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินงานบนมาตรฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัย ESG (Environment: สิ่งแวดล้อม, Social: สังคม และ Governance: ธรรมาภิบาล) ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ
 
“แนวทางการดำเนินงานของ WWF ไม่ต้องการแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ หรือต้องย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเก่า หรือปฏิเสธการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศ แต่ WWF มุ่งมั่นที่จะค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริงที่จะช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างยั่งยืน เพื่อคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก และบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ถึง WWF จะอายุครบ 60 ปีแล้ว แต่เรายังมีภารกิจอนุรักษ์ที่ต้องทำอีกมาก เพราะถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่มีแค่เราเท่านั้นที่จะสามารถออกแบบอนาคตได้ WWF จึงอยากเห็นทุกคนช่วยกันฟื้นฟูโลกใบนี้ที่พวกเราเรียกว่าบ้าน” พิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WWF-ประเทศไทย กล่าว
 
การทำงานและการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนงานวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงของ WWF ยังช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการอนุรักษ์มีข้อมูลน่าเชื่อถือและมากพอเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อยอดงานในมือของตนเอง ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนึ่งในผู้ร่วมส่งคำอวยพรเนื่องในวันครบรอบ 60 ปีของ WWF กล่าวว่า :
 
“ตั้งแต่ผมเริ่มจับงานอนุรักษ์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผมก็มี WWF คอยเป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษา จนกระทั่งผมได้มาจับงานที่กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล 10-20 ปีก่อน ผมก็มี WWF เป็นแหล่งเรียนรู้ วันนี้ พอผมได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารองค์กร บทบาทของ WWF ก็ขยับขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนสำคัญที่คอยช่วยหน่วยงานราชการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ผมอยากขอบคุณ WWF ที่ร่วมเป็นเพื่อนบนเส้นทางงานอนุรักษ์ของผมมาโดยตลอด”
 
ในขณะที่ สันทนา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ในโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอมรับถึงความท้าทายในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ แต่องค์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับ WWF ช่วยให้โครงการฯ สามารถเดินหน้าต่อเข้าสู่ปีที่ 6 ได้อย่างราบรื่น
 
“การขับเคลื่อนโครงการปลุกจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ WWF ทำสำเร็จได้อย่างงดงาม ด้วยความรู้ ความสามารถ ความมากประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ทุ่มเทตลอด 6 ปีของ ‘โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ’ เราไม่เพียงแต่ได้เห็นการฟื้นตัวของคุณภาพน้ำ กุ้ง หอย ปลา แต่ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอนุรักษ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มเยาวชน และชุมชนคนคลองขนมจีน”
 
เรามีหน้าที่ดูแลให้ ‘บ้าน’ หลังนี้อยู่ไปถึงคนรุ่นหลัง
 
การปลูกฝั่งหัวใจนักอนุรักษ์เป็นภารกิจที่สามารถเริ่มต้นได้ภายในครอบครัว เจย์ สเป็นเซอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ WWF-ประเทศไทย ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝั่งจิตสำนึกเรื่องความเมตตาต่อสัตว์และความหวงแหนธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากในครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อต่อยอดเครือข่ายอนุรักษ์ออกไปในระดับชุมชนใกล้เคียง “ในฐานะคุณพ่อลูกสอง ความตั้งใจของผม คือการสอนลูกให้รักสัตว์ สนใจประเด็นทางสิ่งแวดล้อม และเข้าใจความสำคัญของงานอนุรักษ์”
 
หนึ่งในภารกิจสำคัญของ WWF ที่ดำเนินมาตลอด 60 ปีที่ผ่านมา และยังจะเป็นภารกิจหลักในการฟื้นฟูธรรมชาติในอีกหลายปีข้างหน้า นั่นคือการทำงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะ โดยเฉพาะด้วยขับเคลื่อนจากพลังของคนรุ่นใหม่ โดย บิ๊กเอ็ม – กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นายแบบและนักแสดง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Panda Best Buddy คนแรกของประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา อาสานำทัพคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอนุรักษ์มากขึ้น
 
“ถึงแม้เราจะไม่สามารถนำบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมา หรือหาอะไรมาทดแทนได้ แต่ผมเชื่อว่า แรงขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่อย่าง ‘พวกเรา’ สามารถช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่มีตอนนี้ ให้คงอยู่ไว้ และเพิ่มมากขึ้นต่อไปได้ ไม่ใช่แค่ผม หรือกลุ่มแฟนคลับผม ผมอยากให้ประชาชน คนรุ่นใหม่มาช่วยงานอนุรักษ์กันเยอะ ๆ พวกเราจะได้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ตรงนี้ต่อไป”
 
WWF ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ด้วยการทำงานที่ยึดหลักการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดทำโครงการมากกว่า 1,300 โครงการ มีสำนักงานอยู่ใน 100 ประกว่าเทศ และมีผู้สนับสนุนมากกว่า 35 ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก ในอีก 60 ปีข้างหน้า WWF จะยังเดินหน้าตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อนำมาซึ่งโลกที่เราและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ด้วยความร่วมมืออันดีกับทุกฝ่าย เพราะ WWF เชื่อว่า #TogetherWeCan

Working to sustain the natural world for the benefit of people and nature

© 2021 WWF - World Wide Fund For Nature© 1986 Panda Symbol WWF – World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund)® “WWF” is a WWF Registered Trademark Creative Commons license.