© WWF-Thailand

Story from the student

ECO-SCHOOLS PROGRAM

ตลอดการประชุมแนนได้รับอะไรมามากมายทั้งความรู้และความประทับใจโดยเฉพาะพี่ ๆ Green Mentor (GM) ซึ่งเป็นสตาฟอาสาที่คอยดูแลงานและดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด ทำให้แนนสามารถปรับตัวกับเพื่อน ๆ  และวัฒนธรรมของที่นี่ได้ เช่น ช่วงเวลาพัก พี่ GM มักจะมีเกมมาชวนเล่น ทำให้เรามีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนจากกลุ่มอื่นมากขึ้น และรู้สึกผ่อนคลายจากกิจกรรมแสนหนักหน่วงตลอดทั้งวันอีกด้วย ส่วนคุณครูและวิทยากรที่ให้ความรู้ท่านก็ให้ความรู้เราอย่างเต็มที่ที่สุด เป็นการให้ความรู้ที่ตรงเวลามาก คือ ได้ความรู้อัดแน่นภายในเวลาที่กำหนด แต่เพราะทุกคนมีความเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศของงานสบายๆ ถึงไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ทุกคนก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมาก สอนในสิ่งที่ไม่รู้ สอนในสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อจะได้นำความรู้มาปรับใช้กับประเทศไทยได้มีประสิทธิภาพและใน ได้รับความรู้ที่ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันสุดท้ายก็คือการประกาศผู้ที่ได้เป็นแกนนำ Student Green Council ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน Eco-Schools ของประเทศมาเลเซียมาจัดตั้งเป็นสภานักเรียนกลาง การประกาศรางวัลต่าง ๆ การถ่ายรูปร่วมกัน และจากลาด้วยรอยยิ้มให้กัน
         
สุดท้ายนี้แนนขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้แนนได้รับโอกาสดี ๆ แบบนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ได้รับประโยชน์มากมายได้รับความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาสานต่อและต่อยอดให้แก่โรงเรียนแนนและชุมชนที่ใกล้เคียงโรงเรียนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แก้ปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เป็นปัญหาในไทย และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ