© WWF Thailand

เกี่ยวกับภาคธุรกิจ

Working with business

เราทุกคนล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตด้วยความต้องการที่มากเกินกว่าโลกและระบบนิเวศของมันจะรับไหว

ในปี 2012 รายงาน Living Planet Report ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สภาพแวดล้อมของโลกนี้กำลังเผชิญอยู่นั้นหนักหนาและยุ่งยากมากเกินกว่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้เพียงลำพัง

เป็นที่รู้กันดีว่าภาคธุรกิจมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าองค์กรธุรกิจเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเพื่อปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทำงานและการผลิตของแต่ละองค์กร

WWF จึงได้เห็นเป้าหมายและประโยชน์ของการร่วมมือกันกับภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตรวมไปถึงผลักดันการอนุรักษ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อโลกและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน

หลักการของ WWF

WWF ปรากฏตัวและเข้าหาองค์กรภาคธุรกิจเพื่อทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเกิดการร่วมมือทำให้ผลลัพธ์ที่เป็นได้ยากกลับเป็นง่ายและได้มาตรฐานจนบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด

หลักการในการร่วมมือกันกับองค์กรภาคธุรกิจมีดังนี้:

  • ผลลัพธ์คือการสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
  • การทำงานต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ประชาชนและสาธารณะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

กิจกรรมล่าสุด
06 Jun 2018

WWF ประเทศไทย เปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการพิทักษ์สายน้ำ” แห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

01 Jun 2018

WWF-ประเทศไทย จับมือกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ ...

01 Jun 2018

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย หรือ WWF-ประเทศไทย ...

18 May 2018

บี.กริมม์ เป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในไทย ร่วมกับ ...

06 Oct 2017

กิจกรรม WWF -Thailand Lunch Talks 2560

19 May 2016

WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ และชุมชนท้องถิ่นร่วมผลักดัน ...

15 Sep 2015

มีหลายครั้งที่หลักการผลิตแบบยั่งยืนถูกมองว่าสวนทางกับการพัฒนาทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ...

15 Sep 2015

ปัจจุบันนี้ประชากรโลกกว่า 1 ใน 4 ต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศน์ที่มีน้ำไม่เพียงพอ ผู้คนกว่า 800 ล้าน ...

15 Sep 2015

WWF-ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัท B. Grimm และอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ...

15 Sep 2015

ธนาคารและนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ...

Load More

© WWF Thailand

ทำไมจึงต้องร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ ?

การร่วมมือกับภาคธุรกิจ WWF มุ่งมั่นที่จะ:

  • ส่งเสริมการผลิตที่ดีและมีความรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ
  • สนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนเต็มรูปแบบและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
  • มีส่วนร่วมร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
  • สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
  • เปลี่ยนเส้นทางกระแสการเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
  • สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการบริโภคอย่างชาญฉลาด
  • ปกป้องพื้นที่สำคัญทางด้านนิเวศวิทยาของโลก

สนับสนุน
สนับสนุน