© © Souvik Kundu / WWF

WWF ประเทศไทย

คุณสามารถติดต่อ WWF ประเทศไทยได้ตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้

เบอร์โทรศัพท์ (สำนักงาน):+66 2618 4303-05
เบอร์โทรศัพท์ (ศูนย์รับเรื่องบริจาค): +66 2056 0000

อีเมล์:
ฝ่ายสื่อสารองค์กร: Mediath@wwf.or.th
ฝ่ายระดมทุน: fr.th@wwf.or.th
ฝ่ายตลาดเพื่อความยั่งยืน: th.sustainable.mkt@wwf.or.th
ฝ่ายบุคคล: Hr.th@wwf.or.th
เว็บไซต์: www.wwf.or.th ที่อยู่: อาคารพิสิษฐ์ ชั้น 3 เลขที่ 9 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 เว็บไซต์: www.wwf.or.th

ที่อยู่: อาคารพิสิษฐ์ ชั้น 3 เลขที่ 9 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
 

กระบวนการจัดการและรับเรื่องร้องเรียนขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) มุ่งมั่นสนับสนุนนโยบาย “Speak Up culture” ที่ทุกคนสามารถแจ้งเรื่องราวและ/หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน WWF พันธมิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WWF ได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนตามมา นอกจากนี้ หากชุมชนท้องถิ่นหรือสมาชิกในชุมชนดังกล่าว เชื่อว่าตนเองได้รับผลกระทบด้านลบจากการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการของ WWF ก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ WWF ได้ทันที

ทั้งนี้ WWF-Thailand มีขั้นตอนการรับรายงานร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผู้ร้องเรียนเชื่อว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองหากมีการคุกคามตอบโต้ สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายการแจ้งเบาะแสและยื่นร้องเรียน (Speak Up) ของ WWF International

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือการประพฤติมิชอบ ในที่นี้รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวต่าง ๆ หรือพฤติกรรมในที่ทำงาน หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับ WWF-Thailand ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ (discrimination) การคุกคาม (harassment) การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (sexual harassment) การกลั่นแกล้ง (bullying) การข่มขู่ (intimidation) การข่มเหงรังแกผู้อื่นทางคำพูดและ/หรือการใช้กำลัง (verbal or physical assault) การทำร้ายหรือทารุณผู้เยาว์ (child abuse) การใช้อำนาจในทางมิชอบ (abuse of power) ลักขโมย (theft) ฉ้อโกง (fraud) ทุจริต (corruption) การติดสินบน (bribery) การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ (breach of personal data privacy and confidentiality) หรือการละเมิดนโยบายภายในอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในแง่กฎหมาย การเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร

การร้องเรียน

นโยบายนี้ไม่มีผลต่อสิทธิของคุณในการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายไทยอนุญาต และคุณสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมหรือการกระทำอันมิชอบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อหากคุณต้องการ และคุณจะได้รับการคุ้มครองหากมีการคุกคาม ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือตอบโต้จากการร้องเรียนโดยสุจริต

เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบและสืบสวนประเด็นที่ร้องเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ยื่นร้องเรียนควรชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหากเป็นไปได้ ผู้ร้องเรียนควรระบุข้อมูลการติดต่อของตนเองในคำร้องเรียนด้วย (ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

 

หากต้องการร้องเรียนคุณสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์รับรายงานการร้องเรียนขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ผ่าน อีเมล ProjectComplaint th@wwf.or.th หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 

Project Complaints - WWF ประเทศไทย อาคารพิสิษฐ์ ชั้น 3 เลขที่ 9 ซอยประดิพัทธ์ 10      ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

หากต้องการพูดคุยเรื่องร้องเรียนในลักษณะที่เป็นความลับมากขึ้น คุณสามารถติดต่อผ่าน ระบบการรายงาน และการร้องเรียนของเรา หรือ คลิกที่นี่