"โลกใบนี้ คือสิ่งที่พวกเรามีเหมือนๆกัน"

 

- Wendell Berry

© Eco-Schools Thailand

Our Mission

Mission & Vision

       เน้นการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม จากการออกแบบกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

       เราสนับสนุนวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับนักเรียน ที่จะช่วยในการเสริมสร้างพลังแก่คนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน ​

Eco-Schools
Population

59,000 โรงเรียน

Eco-Schools มีเครือข่ายมากกว่า 59,000 โรงเรียนทั่วโลก

Population

ไทย

37 โรงเรียนสมาชิกในประเทศไทย ทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์

Did you know?

68 ประเทศ

มีสมาชิกใน 68 ประเทศในหลายทวีป

Did you know?

SDGs

โปรแกรม Eco-Schools ทำตามเป้าหมาย United Nation's SDGs Goals