เกี่ยวกับ WWF และ FEE

 


องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature)

เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการทำงานในด้าน ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาของพื้นน้ำ มหาสมุทรรวมทั้งชายฝั่งทะเล สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การบำบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค์การแห่งนี้เป็นองค์กรอนุรักษ์อิสระใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านรายจากทั่วโลก ดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆ 12,000 โครงการ ใน 153 ประเทศ

www.wwf.or.th

 

Foundation of Environmental Education (FEE)

คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนการสึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน FEE ดำเนินงานสนับสนุน 5 โปรแกรมหหลักทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ : Blue Flag, Eco-Schools, Young Reporters for Environment, Learning about Forests, และ Green Key 

www.fee.global