โรงเรียนสมาชิก

 

 • โรงเรียนบ้านเกาะ
 • โรงเรียนเทศบาล1 เยี่ยมเกศสุวรรณ
 • โรงเรียนวัดบางนาใน
 • โรงเรียนวัดมัชฌัณติการาม
 • โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่ สมุทรกิจวิทยาคม
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน -- Green Flag Awarded
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน -- Green Flag Awarded
 • โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ -- Green Flag Awarded
 • โรงเรียนราชดำริ
 • โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • โรงเรียนอำนวยวิทย์
 • โรงเรียนอำพรไพศาล
 • โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
 • โรงเรียนประภามนตรี 2
 • โรงเรียนอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
 • โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • โรงเรียนวชิรวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาเปล่งประสิทธิ์ ศรีนครินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
 • โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
 • โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
 • โรงเรียนบ้านปงเคียน
 • โรงเรียนบ้านขุนกลาง
 • โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่
 • โรงเรียนเกาะสมุย
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • Bangkok International Preparatory & Secondary School  -- Green Flag Awarded
 • Regents International School Pattaya
 • Harrows International School  -- Green Flag Awarded
 • Norwich International School
 • Brighton College Bangkok