What would you like to search for?

Our News

เทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่ 8 "พื้นที่อาหารของเมือง"

งานเทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่ 8 ภายใต้การสนับสนุนของสสส. จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง WWF ประเทศไทย และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหาร

ภายในงานแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ที่มีฟังก์ชั่นในการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งเวทีเสวนา ตลาด และกิจกรรมเวิร์กชอปต่าง ๆ อาทิ การออกแบบพื้นที่สำหรับปลูกผักในชุมชน การหมักปุ๋ย เทคนิคการปลูกผักเพื่อป้องกันโรคพืชและแมลง รวมถึงการดูแลผักตามฤดูกาลต่าง ๆ 

กิจกรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาส ปลุกศักยภาพของคนตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนให้หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างระบบอาหารในชุมชนเมือง ร่วมมือกันปลูกผักปลอดเคมีเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมจากการขายผักสด ผักแปรรูป รวมถึงการสร้างกิจกรรม ลดการพึ่งพาอาหารที่นำเข้าจากภายนอก จัดการกับปัญหาขยะอาหาร ทั้งยังสร้างความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย 

สำหรับโซนตลาดนั้นเป็นการสื่อสารที่สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบอาหารที่ยั่งยืน ทั้งยังเชื่อมโยงให้เกษตรกรในฐานะที่เป็นผู้ผลิตมาพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่บริโภคนั้น สด สะอาด ปลอดภัย ไร้เคมี ทั้งยังยืนยันให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจสีเขียวของคนรุ่นใหม่สามารถสร้างกำไรที่นอกเหนือจากตัวเงิน โดยเป็นการเกื้อกูลชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวกับภาวะโลกรวน

งานถูกออกแบบอย่างดีเพื่อให้คนทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้ โดยจัดให้มีลานสวนผักบำบัด เป็นพื้นที่สบายใจของผู้ใหญ่ และลานสวนผักบำบัดใจ ที่เปิดพื้นที่ให้ได้นั่งจิบชากุหลาบหอม ๆ ชิล ๆ ชมวิวเพื่อพักใจ พร้อมทั้งนั่งฟังเรื่องราวของโลกใบจิ๋วของเจ้ามด รวมทั้งมีลานสวนผักที่จัดกิจกรรมครัวหฤหรรษ์ให้น้อง ๆ ได้อวดฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านต้นอ่อนทานตะวันกันอย่างสนุกสนาน

ปิดท้ายวันด้วยกิจกรรมที่เรียกความหิวด้วยกลิ่นหอม ๆ ของพิซซ่าโฮมเมดที่ทำจากแป้งข้าวพื้นบ้านล้านเปอร์เซ็นต์ โรยหน้าด้วยท้อปปิ้งผักปลอดสารเคมี อาทิ เคล โหระพา มะเขือเทศ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเองก็สามารถสร้างสรรค์เป็นเมนูโปรดของคนเมืองได้ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ข้าวราดแกงเท่านั้น
เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8