What would you like to search for?

เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวเริ่มต้นขึ้น ก็ชวนให้คิดถึงเทศกาลข้าวใหม่

01 December 2023

ในวิถีของชาวนา หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น จะมีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่ได้จากฤดูกาลนั้นๆ  ไม่ว่าในรอบการผลิตที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร เมื่อถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็คือ ช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง “ข้าวใหม่”


.
เทศกาลข้าวใหม่ เป็นเหมือนการเฉลิมฉลองผลผลิต เหมือนดีใจที่ผลผลิตออก มีข้าวได้กิน มีความมั่นคงทางอาหารของตัวเอง ส่วนใหญ่ชาวนาก็จะเอาไปทำบุญก่อน เป็นความเชื่อ ที่ทำกันมาเนิ่นนาน เพื่อน้อมคาราวะและขอบคุณ “แม่โพสพ” เทพแห่งข้าวที่เป็นผู้มีพระคุณต่อชาวนา และการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านและชุมชน เฉลิมฉลองหลังจากทุ่มเททำงานในไร่นามา รวมถึงการทบทวนและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่


.
และในปีนี้ โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (ระยะที่ 2) (SCP) ภายใต้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF THAILAND) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับเครือข่ายเพื่อฟื้นคืนเทศกาลข้าวใหม่ในพื้นที่เมือง ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สวนผักคนเมือง เทศกาลข้าวใหม่ไม่เพียงเป็นการฟื้นฟูเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ทว่าเป็นการฟื้นคืน ‘คุณค่า’ ของข้าวไทยที่หลอมรวมไว้ซึ่งจิตวิญญาณและความหลากหลายของพันธุกรรมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น การฟื้นคืนศักดิ์ศรีของชาวนา ผู้เป็นต้นทางของข้าวหอมกรุ่นในจานของเรา ชาวนายังมีบทบาทในมิติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นฟันเฟืองสำคัญในสังคมอันซับซ้อนที่บางครั้งถูกหลงลืมไป


.
เทศกาลข้าวใหม่ จึงช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ผลิตอย่างชาวนารายย่อย ที่ยังคงรักษาวิถีการผลิตแบบปลอดสารเคมี รวมถึงมิติเชิงวัฒนธรรมในการผลิตที่ละเอียดอ่อนและแตกต่างหลากหลายตามแต่ละภูมินิเวศ ด้วยการสื่อสารเรื่องราวของชาวนาและรายละเอียดทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องนา เป็นพื้นที่กลางของการเฉลิมฉลองร่วมกันของชาวนาและผู้บริโภค การพบปะนำเสนอข้อมูลผ่านเรื่องเล่าของข้าว ผลผลิตข้าวและอาหารที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโดยตรง ได้พูดคุยเรียนรู้และเข้าใจ ทำให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนวิธีบริโภคให้ยั่งยืนขึ้นได้ 
.
รอติดตามรายละเอียด เทศกาลข้าวใหม่ 2567: ‘ข้าว’ อาหารแห่งรัก(ษ์) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 

พบกับ
✅ข้าวพื้นบ้านหลากหลายพันธุ์จาก 4 ภูมิภาค
✅เมนูอาหารจากหลายภูมินิเวศ ที่เหมาะทานคู่กับข้าวใหม่
✅พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อการปรับตัวในสถานการณ์โลกเดือด
✅เวิร์กชอปเรื่องข้าว ปลูกผัก การกิน-อยู่ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืน


 
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate