What would you like to search for?

เรื่องเล่าจากชาวเกษตร: เส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แท้จริง

30 September 2021หลายปีก่อนหน้านี้ “คุณมณเฑียร รู้เที่ยง” เกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม เคยใช้สารเคมีอย่างเต็มสูบเพื่อเร่งผลผลิต แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการ FLR349 ที่เลือกน้อมนำพระราชดำริของในหลวง ร.9 เรื่องการ ‘ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ เขาได้ค้นพบว่า ‘จิตสำนึกสิ่งแวดล้อม’ และ ‘การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก’ ก็นำมาซึ่งผลกำไรเช่นเดียวกัน

แม้จำนวนผลผลิตอาจน้อยลงเมื่อเทียบกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ผลพลอยได้คือ ‘คุณภาพของผลผลิตที่ดีกว่า’ คุณมณเฑียรสามารถขายพืชผลได้ในราคาที่สูงกว่าแต่ก่อนเท่าตัวในตลาดอินทรีย์ที่ทางโครงการช่วยจัดหาให้

แต่กว่าจะมีวันนีั คุณมณเฑียรใช้เวลานานในการลองผิดลองถูก ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับโครงการ เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่า “เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน”

พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ตามโมเดลของโครงการ FLR349 ยังใช้พื้นที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว แลพภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน เขาเริ่มสังเกตเห็นว่า สภาพดินดีขึ้น และส่งผลต่อการเติบโตของพืชผลต่าง ๆ ที่เขาปลูกไว้

“ช่วงแรก พอพื้นที่ปลูกน้อยลง ผลผลิตก็น้อยลงตาม และมีความไม่เเน่นอน แต่พอปรับปรุงสภาพดินไปได้สักพัก ผลผลิตก็ค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นทีละน้อย จากปลูกแค่ผัก ก็ขยับไปปลูกพืชสมุนไพร ไปปลูกผลไม้เพิ่ม”

ถึงวันนี้ เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีที่คุณมณเฑียรได้เข้าร่วมโครงการ FLR349 สิ่งหนึ่งที่เขาภูมิใจมากกว่าการได้ผลผลิตที่สูงขึ้น คือ “ความรู้สึกที่ได้เป็นเกษตรกรที่แท้จริงที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมชุมชน”

โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน (Climate Solutions Partnership) เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) WWF และสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) ภายใต้กองทุนมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยครึ่งหนึ่งของงบประมาณได้ถูกจัดสรรให้โครงการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงโครงการ FLR349 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเกษตรกร เฉกเช่นคุณมณเฑียรในการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรอินทรีย์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำต่อไป


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่: https://www.wwf.or.th/en/scp/reforestation_activity/flr_349/
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate