What would you like to search for?

Our News

Trash Lucky คว้ารางวัลนวัตกรรมการจัดการพลาสติก

แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิล สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลนวัตกรรมพลาสติก


ภาพจากซ้ายไปขวา: นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย, นายณัฐภัค อภิชาตการ สมาชิกทีม แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิล, นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

WWF กระทรวงทรัพยฯ เดอะมอลล์กรุ๊ป NIA ติวเข้มเฟ้นหาผู้ชนะนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยปั้นงานวิจัยคนรุ่นใหม่ให้เป็นดาว เดินหน้าลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพมหานคร — องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย  เดอะมอลล์ กรุ๊ป  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ท่ามกลางมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยกให้ ทีม Trash Lucky เจ้าของไอเดียส่งขยะชิงโชค คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับทุน 5 แสนบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงในอนาคต

นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย กล่าวในฐานะผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมในการกำจัดขยะพลาสติกฯ โดยระบุว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทย

“ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ขยะทะเลที่สำรวจพบว่า 11 ล้านตัน ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีเพียง 6.8 ล้านตัน และขยะอีกกว่า 1.5 ล้านตันยังคงได้รับการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง รวมไปถึงปริมาณขยะพลาสติกกว่า 27 ล้านตันต่อปี ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการกับขยะพลาสติกยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทย 

ที่ผ่านมา เราใช้พลาสติกเพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย แต่ในบ้านเรายังไม่มีเทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะกับวิถีการบริโภคพลาสติกของคนไทยมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้อย่างแพร่หลาย WWF จึงทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร ในการริเริ่มจัดการประกวดนวัตกรรมในการกำจัดขยะพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย แก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง และค้นหานวัตกรรมที่จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การจัดการประกวดแบ่งเป็น 3 รอบ โดยคัดเลือกจากการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 100 ทีม และทีม แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค ที่นำเสนอแนวคิดรีไซเคิลแลกทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมวน โปรเจ็ค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม ขอ ขวด รีชอป

แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิลลุ้นโชคคือ โครงการที่ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำทุกเดือน โดยสนับสนุนให้คนหันมารีไซเคิล จูงใจด้วย ทองคำและของรางวัลอื่นๆ "เราอยากเห็นทะเลที่ปราศจากขยะ" นายณัฐภัค อภิชาตการ สมาชิกทีม แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิลลุ้นโชคกล่าว และอธิบายว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งขยะรีไซเคิลมายังบริษัท จากนั้นแทรชลัคกี้ก็จะนำเอาขยะไปขายให้กับทางโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบแล้วผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นที่มาของรายได้และแทรชลัคกี้เองก็จะนำเอารายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นรางวัลให้กับสมาชิกที่มีอยู่กว่า 500 คน

ทางด้าน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) หนึ่งในทีมคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศกล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มนักสร้างนวัตกรรมและนักคิด ที่จะผลักดันแนวทางการจัดการขยะพลาสติกในทะเลไทยแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนั้นยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายที่สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการวางแผนในระยะยาว ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ และในการปฏิบัติ รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนด้วย 

 “งานในวันนี้ทำให้ไดเห็นไอเดียดีๆจากเยาวชนที่มีความตั้งใจดีเพื่อสังคม มีการผสมผสานกันในการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด และเทคโนโลยี ที่ศึกษามาจากพฤติกรรมของคนไทยเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้ประชาชนส่วนมากก็เริ่มตื่นตัว มีการแยกขยะส่งมาให้กับผู้รับรายย่อย ในโครงการต่างๆซึ่งถือเป็น แนวหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในอนาคต ทั้งนี้เพียงพลังของคนรุ่นใหม่ที่เป็นแนวหน้าอาจจะยังไม่เพียงพอจะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจใหญ่ๆ และภาคประชาชนอีกด้วย ซึ่งคาดหวังว่าในภายภาคหน้าแนวโน้มในด้านการจัดการขยะและพลาสติกขแงประเทศไทยจะเป็นไปได้ 

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ทุกทีม มีการนำเสนอผลงานและการดำเนินงานเข้มข้น สร้างความลำบากใจให้แก่คณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผลงานที่ถูกคัดเลือกต้องสามารถนำมาใช้ต่อยอดเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
           
 
สนับสนุน
สนับสนุน