วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก Global Tiger Day
ทุกคนรู้ดีว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าแม่วงก์-คลองลาน แต่คุณรู้จักเสือโคร่งดีแค่ไหน? เสือโคร่งนั้นสำคัญต่อพวกเราทุกคนอย่างไร ? และทำไมแม่วงก์-คลองลานถึงเป็นผืนป่าที่เป็น "ความหวังของโลก" ?

Global Tiger Day และงานเปิดตัวหนังสือภาพ "แม่วงก์ - คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF-ประเทศไทย จะนำคุณเข้าใกล้เสือโคร่งและผืนป่ามากยิ่งขึ้นไปกับนิทรรศการภาพถ่ายจากผืนป่าโดยคุณโดม ประทุมทองและงานเสวนาร่วมหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม ณ ชั้น 7 เซ็นทรัลพระราม 9 พร้อมเข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงจาก
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ , Dr. Robert Steinmetz - Program Technical Specialist - Biologist จาก WWF-ประเทศไทย , ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคุณโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ ศิลปินนักอนุรักษ์ผู้ได้สัมผัสความงดงามในผืนป่าแม่วงก์และคลองลานและดำเนินการงานเสวนาโดย คุณกิตติ สิงหาปัด

ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเผยแพร่ภาพเสือโคร่งล่าสุดในผืนป่าแม่วงก์-คลองลานเป็นครั้งแรกอันเป็นภาพเสือโคร่งแม่และลูกอีกสามตัวที่ถ่ายภาพได้ในผืนป่าแม่วงก์-คลองลานจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติจากโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ที่ WWF-ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการทํางานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอันแสดงให้เห็นถึงความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าความหวังแห่งนี้

โดยภายในงานจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนในการร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งผ่านการซื้อหนังสือภาพที่รวบรวมภาพงานของ "ผู้พิทักษ์ป่า" ผู้เสียสละและภาพสัตว์ป่าหายากจากผืนป่าที่เป็นความหวังของโลก "แม่วงก์-คลองลาน"

นับเป็นหนังสือภาพเล่มแรกที่รวบรวมเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงการทุ่มเทและปกป้องผืนป่าแห่งนี้ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทุ่มเทในการคุ้มครองผืนป่าแห่งความหวังของโลกนี้ไว้ ที่จัดทําโดย WWF-ประเทศไทย

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน โดยจัดจำหน่ายที่ ร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเอเชียบุ๊คส์ โดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

Global Tiger Day rel= © WWF Thailand

แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขยืนยันแน่ชัดในจำนวนของเสือโคร่ง แต่มีการประเมินว่าจำนวนเสือโคร่งลดลงถึงร้อยละ 95 ตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งลดลงจาก 100,000 ตัว จนเหลือเพียง 3,200 ตัวเท่านั้น

สายพันธุ์เสือที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้ตั้งแต่ยุคปี 1980 ได้แก่ เสือบาหลี, เสือชวา และเสือแคสเปียน

แม้ในประเทศอินเดียที่มีความพยายามรักษาสายพันธุ์ แต่รัฐบาลได้เปิดเผยว่า อาจมีเสือหลงเหลืออยู่ไม่ถึง 1,400 ตัว หากประชากรเสือโคร่งยังคงลดลงเรื่อยๆ การฟื้นฟูจำนวนเสือโคร่งอาจไม่สามารถทำได้อีกต่อไป และเสืออาจเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์ 

Global Tiger Day rel= © WWF Thailand

Global Tiger Day book cover
© WWF Thailand

WWF ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งผ่านหนังสือ

WWF Thailand Global Tiger Day
© WWF Thailand

ทุกคนรู้ดีว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าแม่วงก์-คลองลานแต่คุณรู้จักเสือโคร่งดีแค่ไหน? เสือโคร่งนั้นสำคัญต่อพวกเราทุกคนอย่างไร ?

Global Tiger Day
© WWF Thailand

คุณกิตติ สิงหาปัดผู้ประกาศข่าวชื่อดังมาร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนาภายในงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

WWF ประเทศไทยมอบหนังสือภาพแม่วงก์-คลองลานให้กับคุณโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณดารานักแสดง
© WWF Thailand

WWF ประเทศไทยมอบหนังสือภาพแม่วงก์-คลองลานให้กับคุณโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณดารานักแสดงชื่อดังผู้ให้ความสนใจในเรื่องของธรรมชาติและการอนุรักษ์

Quote
© WWF Thailand
Global Tiger Day
© WWF Thailand
Global Tiger Day
© WWF Thailand
Quote
© WWF THAILAND
fluke wwfthailand global tiger day
© wwf thailand


Global Tiger Day
© WWF Thailand

wwf thailand quote
© WWF Thailand
Quote WWF Thailand
© WWF Thailand
สนับสนุน
สนับสนุน