ส่งเสริมการลงทุนคาร์บอนต่ำ

สถาบันการเงินและนักลงทุนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโลกให้เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
WWF ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินในการพัฒนาการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี

สถาบันการเงินต่างๆได้มีการดำเนินการที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในการสนับสนุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคาร์บอนต่ำไปพร้อมกันและได้เริ่มการตรวจสอบถึงการวางแผนของบริษัทต่างๆที่มีต่อนโยบายสภาพภูมิอากาศ
Brewing storm

© John E Newby / WWF

ประโยชน์สำหรับนักลงทุน

ในมุมมองของนักลงทุนคำถามที่ว่าองค์กรธุรกิจต่างๆเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับการผลักดันให้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำสิ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทที่ไม่ได้มีนโยบายใหม่สำหรับด้านนี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเป็นการลดผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

การลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ยกตัวอย่างเช่นบทลงโทษสำหรับการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ในระดับต่ำน้อยกว่าเชื้อเพลิงคาร์บอนเข้มข้นเช่นก๊าซ , พลังงานทดแทนซึ่งจะทำให้ถ่านหินไม่กลายเป็นทางเลือกที่มีกำไร  อย่างไรก็ตามนโยบายทางด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีจำนวนลดลงในปัจจุบัน

นักลงทุนต่างต้องตระหนักถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรเมื่อองค์กรของพวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญไปกับการทำธุรกิจให้ได้ผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศในเวลาเดียวกัน
Business Week

© WWF

รายงาน

องค์กรธุรกิจที่ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ากำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านการเงินที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

WWF ได้จัดทำรายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต่อภาคการไฟฟ้าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สรุปได้ว่าสาธารณูปโภคไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องว่าต้องการจะเปลี่ยนกลยุทธ์คาร์บอนต่ำหรือไม่  นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างๆจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับโอกาสในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้โดยเร็วเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การลงทุนคาร์บอนต่ำนั้นได้มีการใช้งานอย่างราบรื่น

WWF ร่วมมือกับอุตสาหกรรมการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุตสาหกรรมการเงินจำเป็นจะต้องมีระบบคัดกรองความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อ้างอิงจากรายงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและระบบสถาบันการเงินวาระการดำเนินการโดยกลุ่มพันธมิตรและ WWF ได้มีการสรุปขั้นตอนต่างๆไว้อย่างละเอียดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในหัวข้อของการประกันภัย , ธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ต่างๆ
สนับสนุน
สนับสนุน